Syfte och mål

Syftet är att projektet Lika lön ska leda till en betydande förändring, inte bara i fråga om osakliga löneskillnader, utan för jämställdhetsarbetet i stort inom bank- och finansbranschen.

En grundläggande förutsättning för att arbetet ska bli framgångsrikt, på både kort och lång sikt, är att det finns god kunskap och medvetenhet om lönekartläggning, arbetsmetoder för lika arbete såväl som likvärdigt arbete samt jämställdhet och genusfrågor.

Projektets målsättning är att de statistiska skillnaderna i lön mellan kvinnor och män som inte kan förklaras väsentligen ska minska.