Projektpresentation

BAO och Finansförbundet enades i kollektivavtalet för perioden 2011-2014 om att det ska ske ett särskilt arbete för att åtgärda osakliga löneskillnader för lika arbete i bank- och finansbranschen. I kollektivavtalet som gäller från och med den 1 januari 2015 har parterna enats om att detta arbete ska fortsätta och kompletteras med ett arbete kring lika lön för likvärdigt arbete.

Den partsgemensamma satsningen drivs som ett projekt under namnet Lika lön.

Projektpresentationen ger en kortfattad beskrivning av satsningen och arbetsmetoden för lika arbete.

Observera att det nedladdningsbara materialet nedan håller på att uppdateras och därför innehåller inaktuell information!