Skillnader åtgärdas

LIKVÄRDIGT ARBETE

Om det finns löneskillnader mellan olika grupper med likvärdigt arbete som direkt eller indirekt bedöms ha ett samband med kön ska de osakliga skillnaderna åtgärdas. Detta sker i de ordinarie lönerevisionerna av de lönesättande cheferna.