E-Learning om genus och jämställdhet

I syftet att höja kunskap och medvetenhet om genus och jämställdhet hos chefer och medarbetare har vi i samarbete med Gender Equality Academy tagit fram denna för branschen anpassade e-learningutbildning. För att nå alla anställda vid våra banker/företag med många olika förutsättningar till utbildning har vi valt e-learning, eftersom metoden passar bra för självstudier.

Handledarmaterial
Om kunskaperna ska kunna omsättas och vara en grund för beteendeförändringar hos chefer och medarbetare rekommenderar vi dock att e-learningutbildningen kompletteras med samtal i grupp eller andra diskussionsforum. Vi har därför tagit fram ett enklare handledarmaterial till chefen eller handledaren, som stöd för hur ni i banken/företaget kan varva diskussioner i grupper med självstudier i e-learningutbildningen.

Andra utbildningar
Vi vill dessutom tydliggöra att denna e-learningutbildning inte är det enda sättet att höja
kompetensen kring jämställdhet. Vi rekommenderar varje bank/företag att dessutom genomföra andra aktiviteter inom området. Vi kommer löpande att lägga ut information om andra utbildningar, som vi har blivit tipsade om, här på Lika lön projektets hemsida.

Klicka här för att komma till Lika löns E-Learingplattform.

Lika lön-mingel

Tisdagen den 20 mars minglade drygt 60 Lika lön intresserade i BAOs lokaler på Stureplan i Stockholm. Vi utbytte erfarenheter inför det fortsatta arbetet i projektet. Lika lön projektet är nu igång efter flera månaders arbete.

Projektet har en egen hemsida likalon.nu med en anpassad mobillösning för att snabbt och enkelt hitta information. En handbok har skapats för att stödja projektets genomförande och ge förståelse för arbetet. Dessutom finns en räknesnurra för att räkna ut jämställdhetsutrymmet samt en särskild information till lönesättande chefer. Detta passade vi på att fira.

Ett varmt tack till alla som gjorde dagen till en höjdpunkt i projektet.

Välbesökta utbildningar

Drygt 180 personer, hälften fackliga företrädare, från ca 50 företag har suttit på skolbänken i två dagar, för att gemensamt skaffa sig de bästa förutsättningarna att åtgärda sina osakliga löneskillnader.

”Det är mycket positivt att kurserna är gemensamma för arbetsgivarna och de fackliga företrädarna.” ”Det var en bra blandning mellan teori och praktiska diskussioner och jag fick med mig många bra verktyg att arbeta med på hemmaplan.” Detta säger två positiva kursdeltagare. BAO och Finansförbundet har genomfört partsgemensamma utbildningar i lönekartläggning och i den nya arbetsmetoden vid fyra tillfällen under januari och början av februari.

Behöver du också utbildning?

Informationsmöten och särskilda utbildningsinsatser kommer också att ordnas under avtalsperioden om behov uppstår. Möjlighet finns även att ordna företagsanpassade utbildningar. Fyll i intresseanmälan på www.likalon.nu eller ta kontakt via info@likalon.nu.