Lönekartläggning

BAO och Finansförbundet är överens om att intensifiera arbetet för att åtgärda osakliga löneskillnader.

Lönekartläggningar ska därför göras årligen under avtalsperioden. Det innebär att varje år kartlägga och analysera dels bestämmelser och praxis om löner och andra anställnings­villkor som tillämpas hos arbetsgivaren och dels löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbeten som är att betrakta som lika och likvärdiga. Kartläggningen ska om­fatta samtliga anställda i företaget och resultatet redovisas i en handlingsplan.