Lönekartläggning

Lönekartläggning i teori och praktik

Inga kurstillfällen är hittills inplanerade för 2014.

Kursen riktar sig till representanter för BAOs delägare och Finansförbundets förtroendevalda som har ansvar för att omsätta kollektivavtalets skrivningar i praktiken. För att utbytet av kursen ska bli så bra som möjligt vill vi starkt rekommendera att företagets arbetsgivarrepresentant och förtroendevalda går vid samma tillfälle.

Kursen går igenom diskrimineringslagens bestämmelser om lönekartläggning, analys och handlingsplan. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader. Teori kommer att varvas med praktiska övningar och du kommer att få många råd och tips kring hur ett lönekartläggningsarbete kan genomföras. Vi tar upp praktiska exempel från bank- och finanssektorn och det finns tid för erfarenhetsutbyte och diskussion.

Kursledare är Marie Trollvik, lönekonsult hos Lönelotsarna®. Marie har en bakgrund som personalchef och projektledare för en rad jämställdhetsprojekt (bl a har hon lett JämOs EU projekt ”European Project on Equal Pay” och ”Women to the Top”). Marie har genomfört arbetsvärdering och lönekartläggning hos flera banker och finansföretag. Representant från Lika lön projektet deltar också på kursen.

Kursen startar kl 09.30 (kaffe serveras från kl 09.00) och avslutas kl 17.00. Kursen är avgiftsfri och lunch ingår. Eventuella kostnader för logi och resor ingår inte. Program och dokumentation delas ut på plats. Klicka på önskat datum ovan för anmälan.

Läs mer om lönekartläggning i BAOs och Finansförbundets gemensamma av­talskommentar Diskriminering och jämställdhet. Där står vad en lönekartläggning är och hur den genomförs. Kommentaren kan laddas ner från www.bao.se och www.finansforbundet.se.

Det finns även information om lönekartläggning på Diskrimineringsombudsman­nens hemsida www.do.se.