Kollektivavtalet

Projektet utgår från gällande kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor och omfattar medlemmar i Finansförbundet, som är anställda i banker anslutna till BAO. Projektet startade under avtalet 2011-2014 och är nu förlängt i det gällande tillsvidareavtalet.

Kollektivavtalet i sin helhet finns på BAOs respektive Finansförbundets hemsidor, www.bao.se och www.finansforbundet.se.