Informationsträffar

Informationsträffar i Stockholm, Göteborg och Malmö

BAO och Finansförbundet bjuder in till partsgemensamma informationsträffar inom ramen för Lika lön-projektet. Träffarna är riktade till representanter för BAOs delägare och Finansförbundets förtroendevalda som har ansvar för att omsätta kollektivavtalets skrivningar i praktiken.

Innehåll
Under dagen får du en genomgång av innebörden av det särskilda arbetet att åtgärda osakliga löneskillnader för likvärdigt arbete enligt kollektivavtalets skrivningar. Du får dessutom en genomgång av diskrimineringslagens regler runt likvärdigt arbete.

Föredragshållare är Gunilla Grenö, VD för BAO och Ulrika Boëthius, ordförande för Finansförbundet samt BAOs jämställdhetsansvarige jurist Ola Lo Olsson och ombudsman Kristina Heyman från Finansförbundet.

Tider
Träffarna genomförs mellan kl 10-15. Kaffe serveras från kl 09.30. Träffen är kostnadsfri och lunch ingår.

Tillfällen

  • Tisdag 13 oktober i Malmö, Anmäl dig här. Sista anmälningsdag 4 september.
  • Fredag 16 oktober i Stockholm, Anmäl dig här. Sista anmälningsdag 4 september.
  • Tisdag 3 november i Stockholm, Anmäl dig här. Sista anmälningsdag 25 september.
  • Tisdag 10 november i Göteborg, Anmäl dig här. Sista anmälningsdag 9 oktober.

Välkommen med din anmälan!