Handboken

LIKA ARBETE

BAO och Finansförbundet har tagit fram en arbetsmetod för att åtgärda osakliga löneskillnader. Meto­den kompletterar företagens lönekartläggningar och ska integreras i den ordinarie löne­sättningsprocessen. Handboken presenterar metoden och vänder sig i första hand till de lokala arbetsgrupper som ska ansvara för arbetet.