Förutsättningar

En grundläggande förutsättning för att arbetet ska bli framgångsrikt på både kort och lång sikt är att det finns god kunskap och medvetenhet om lönekartläggning, arbetsmetoder för lika arbete såväl som likvärdigt arbete samt jämställdhet och genusfrågor. Arbetsgruppen på företaget ska därför diskutera och bestämma vilken utbildning och kompetensutveckling som behövs.

De som behöver utbildning kan vara arbetsgruppen, men också HR-/personalavdelning och Finansförbundets förtroendevalda. Lönesättande chefer behöver bli särskilt med­vetna om den nya arbetsmetoden och sin egen roll i arbetet.

BAO och Finansförbundet håller partsgemensamma informationsmöten och särskilda utbildningsinsatser kan också ordnas om behov uppstår. Kontakta gärna BAO eller Finansförbundet med särskilda önskemål, tips eller idéer.