Den nya arbetsmetoden

Den nya arbetsmetoden

Inga kurstillfällen är hittills inplanerade för 2014.

Kursen riktar sig till representanter för BAOs delägare och Finansförbundets förtroendevalda som har ansvar för att omsätta kollektivavtalets skrivningar i praktiken. För att utbytet av kursen ska bli så bra som möjligt vill vi starkt rekommendera att företagets arbetsgivarrepresentant och förtroendevalda går vid samma tillfälle.

Under dagen kommer en genomgång göras av innebörden av det särskilda arbetet att åtgärda osakliga löneskillnader enligt kollektivavtalets skrivningar. Syftet är att ge konkret vägledning för hur arbetet ska genomföras lokalt i företagen.

Vi går under dagen igenom arbetsprocessen steg för steg. Praktiska exempel kommer att tas upp, t ex vad gäller beräkning av jämställdhetsutrymmet och chefens ansvar i lönerevisionerna.
Kursledare är representanter från Lika löns styrgrupp (BAO och Finansförbundet).

Kursen startar kl 09.30 (kaffe serveras från kl 09.00) och avslutas kl 17.00. Kursen är avgiftsfri och lunch ingår. Eventuella kostnader för logi och resor ingår inte. Program och dokumentation delas ut på plats. Klicka på önskat datum ovan för anmälan.


Intresserad av andra utbildningar

Fler utbildningar kan ordnas, om behov finns i företagen. Möjlighet finns även att ordna företagsanpassade utbildningar. Fyll i intresseanmälan nedan.

Intresseanmälan

[si-contact-form form=’1′]