Best practice

Vi lägger här upp exempel, vi fått ta del av, om hur banker/företag har lagt upp sitt arbetet med den nya arbetsmetoden i Lika lön.
Vi hoppas att dessa goda exempel ska inspirera till bra arbeten i branschen.

Vi uppskattar om ni kontaktar oss med ytterligare exempel vi kan använda som ”best practice”.

Här nedan delar bankerna med sig av sina upplägg: