Avslut Lika Lön

Avslut lika arbete
Lokala parter avgör i enighet för respektive företag när ”Lika lön för lika arbete” anses avslutat och därmed övergår i en förvaltningsfas. Erfarenheterna från projektet ska användas för det fortsatta arbetet att uppnå och behålla jämställda löner för alla medarbetare.

Avslut likvärdigt arbete
På samma sätt avgör lokala parter i enighet när arbetet kring ”Lika lön för likvärdigt arbete” anses vara avslutat. Frågorna övergår då till att hanteras i den gängse lönesättningsprocessen.
Inför att de lokala parterna formellt avslutar sina delprojekt görs en presentation av det gemensamma arbetet för den centrala styrgruppen.

Avslut Lika lön
Centrala parter avgör när projektet ”Lika lön” i sin helhet är avslutat för branschen.