Att vara handledare e-learning

Inga kurstillfällen är hittills inplanerade för 2014.

E-learning, som metod, passar bra för självstudier, men vi rekommenderar att utbildningen kompletteras med samtal i grupp eller andra diskussionsforum. Som stöd har vi tagit fram ett enklare handledarmaterial.

Kursen ger exempel på hur handledarrollen kan se ut kopplat till de anställdas självstudier i e-learningen om genus och jämställdhet.

Kursen vänder sig till dig som har i uppdrag att vara handledare lokalt i företaget.

Vi går under dagen igenom handledarmaterialet, steg för steg. Praktiska exempel kommer att tas upp som visar hur man kan genomföra samtal i grupp kopplat till e-learningen.

Kursledare är Gunilla Åkesson, projektledare Lika lön och Kristina Heyman, projektsamordnare för Lika lön inom Finansförbundets kansli.

Träffen startar kl 09.30 (kaffe serveras från kl 09.00) och avslutas kl 17.00. Träffen är avgiftsfri och lunch ingår. Eventuella kostnader för logi och resor ingår inte. Program och dokumentation delas ut på plats. Klicka på datum ovan för anmälan.