Arbetsmetod

LIKA ARBETE

Lönekartläggningar är viktiga, men de kartläggningar som tidigare gjorts i företagen har inte haft tillräcklig effekt. BAO och Finansförbundet har därför enats om att lägga till en arbetsmetod för lika arbete till det traditionella lönekartläggningsarbetet. Metoden består i att företagen särskilt lyfter fram och granskar vissa grupper av anställda med lika arbete, räknar fram ett fiktivt jämställdhetsutrymme samt lägger ett ökat ansvar på lönesättande chefer i lönerevisionerna.

Arbetsmetoden kan delas in i tre steg:

1. Rikta särskilt fokus på vissa grupper med lika arbete

2. Beräkna ett fiktivt jämställdhetsutrymme

3. Chefen har en ny roll och ett nytt ansvar i lönerevisionerna

Metoden presenteras utförligt i handboken.