Kursprogram för hösten 2013

Lika lön projektet bjuder in till partsgemensamma utbildningar riktade till representanter för BAOs delägare och Finansförbundets förtroendevalda, som har ansvar för att omsätta kollektivavtalets skrivningar i praktiken. För att utbytet av kursen ska bli så bra som möjligt vill vi starkt rekommendera att företagets arbetsgivarrepresentant och förtroendevalda går vid samma kurstillfälle.

Kurserna genomförs under 1 dag i BAOs lokaler i Stockholm.

Lika lön – den nya arbetsmetoden

Datum: 21 oktober

Lönekartläggning i teori och praktik

Datum: 22 oktober

Dialogträff om nya arbetsmetoden

Datum: 15 oktober för övriga banker/företag och 17 oktober för koncerner (Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank)

Att vara handledare, E-learning om genus och jämställdhet

Datum: 6 november