Ny kortfattad projektpresentation

Styrgruppen har tagit fram en kortfattad projektpresentationen som ger en översiktlig beskrivning av Lika lön projektet och den nya arbetsmetoden.
Foldern passar bra t ex när du vill presentera projektet i eller utanför din organisation. För att ladda ner foldern klickar du på ”Verktyg > Projektpresentation” i huvudmenyn.