Bli inspirerad av andra

Vi samlar och delar med oss av praktiska exempel på hur olika företag har lagt upp sitt arbete med Lika lön.

Vi hoppas att detta ska inspirera till ännu bättre arbeten. För att hitta dit klickar du på ”Arbetet > Best practice” i huvudmenyn.

Dela med dig, inspirera oss andra genom att berätta om ert upplägg. Kontakta oss gärna.