E-Learning om genus och jämställdhet

I syftet att höja kunskap och medvetenhet om genus och jämställdhet hos chefer och medarbetare har vi i samarbete med Gender Equality Academy tagit fram denna för branschen anpassade e-learningutbildning. För att nå alla anställda vid våra banker/företag med många olika förutsättningar till utbildning har vi valt e-learning, eftersom metoden passar bra för självstudier.

Handledarmaterial
Om kunskaperna ska kunna omsättas och vara en grund för beteendeförändringar hos chefer och medarbetare rekommenderar vi dock att e-learningutbildningen kompletteras med samtal i grupp eller andra diskussionsforum. Vi har därför tagit fram ett enklare handledarmaterial till chefen eller handledaren, som stöd för hur ni i banken/företaget kan varva diskussioner i grupper med självstudier i e-learningutbildningen.

Andra utbildningar
Vi vill dessutom tydliggöra att denna e-learningutbildning inte är det enda sättet att höja
kompetensen kring jämställdhet. Vi rekommenderar varje bank/företag att dessutom genomföra andra aktiviteter inom området. Vi kommer löpande att lägga ut information om andra utbildningar, som vi har blivit tipsade om, här på Lika lön projektets hemsida.

Klicka här för att komma till Lika löns E-Learingplattform.