Chefshäftet klart

För att förtydliga lönesättande chefers roll och ansvar har en skrift för lönesättande chefer tagits fram.

Skriften finns nu färdig att laddas ner under Verktyg.