Välbesökta utbildningar

Drygt 180 personer, hälften fackliga företrädare, från ca 50 företag har suttit på skolbänken i två dagar, för att gemensamt skaffa sig de bästa förutsättningarna att åtgärda sina osakliga löneskillnader.

”Det är mycket positivt att kurserna är gemensamma för arbetsgivarna och de fackliga företrädarna.” ”Det var en bra blandning mellan teori och praktiska diskussioner och jag fick med mig många bra verktyg att arbeta med på hemmaplan.” Detta säger två positiva kursdeltagare. BAO och Finansförbundet har genomfört partsgemensamma utbildningar i lönekartläggning och i den nya arbetsmetoden vid fyra tillfällen under januari och början av februari.

Behöver du också utbildning?

Informationsmöten och särskilda utbildningsinsatser kommer också att ordnas under avtalsperioden om behov uppstår. Möjlighet finns även att ordna företagsanpassade utbildningar. Fyll i intresseanmälan på www.likalon.nu eller ta kontakt via info@likalon.nu.